دختر شایسته پرشیا

24-26 March 2024 ( Rome, Italy )

You are the winner!

You are the winner! The crown and sash (sash) of the worthy girl of Persia, the glittering prize package and jewelry, cosmetics, participating in the most important contest of the worthy girl in the world with the payment of the organization!!! why are you sitting!!! You can participate in our free calls right now!!

شما برنده هستید! تاج و ساش ( ارسی ) دختر شایسته پرشیا، بسته جایزه پرزرق و برق و جواهرات، لوازم آرایشی، شرکت در مهم‌ترین مسابقه دخترشایسته جهان با پرداخت هزینه ی سازمان

 

.همین الان می توانید در فراخوانهای رایگان ما شرکت کنید

We’ve Got More

Golshan Bakhtiary گلشن بختیاری

With the efforts of Golshan Bakhtiary, for the first time in the history of beauty contests, the representative of Iranian women in the most important competition of beauty and merit in the world, which is known as the Women’s Olympics, will make it to the biggest world competition in 2024. These efforts have been to preserve the human values ​​and dignity of Iranian women and have led to the approval and signature of five thousand people, including the signatures of members of the Italian parliament. We are grateful to Golshan for establishing this organization to bring women closer to their dreams. Let’s build a colorful, happier, kinder and entrepreneurial world together.

به همت گلشن بختیاری برای اولین بار در تاریخ مسابقات زیبایی نماینده بانوان ایران در مهمترین رقابت زیبایی و شایستگی جهان که به المپیک بانوان معروف است به بزرگترین رقابت ها راه پیدا می کند ( مسابقات جهانی 2024 ). این تلاش ها برای حفظ ارزش های انسانی و کرامت زنان ایرانی بوده و منجر به تایید و امضای پنج هزار نفر از جمله امضای نمایندگان مجلس ایتالیا شده است. ما از گلشن سپاسگزاریم که این سازمان را برای نزدیک کردن زنان به رویاهایشان تأسیس کرد. بیایید با هم دنیایی رنگارنگ، شادتر، مهربان تر و کارآفرین بسازیم

National Director of Iran

کارگردان و مدیر ملی ایران

For any cooperation and sponsoring, please coordinate with the president Ms.Bakhtiary

[email protected]

+39-351-969-2527

برای هرگونه اسپانسرشیپ و همکاری

تقدیم به همه دختران زیبا، ورزشکاران، نابغه ها، هنرمندان، پزشکان، مهندسان، دانشجویان، مبارزان ، زنان خانه دار ،مادران موفق ، کارآفرینان و همه کسانی که به نحوی در پیشرفت جامعه بشری سهیم بوده و یا برنامه مشخصی برایکمک به پیشرفت جامعه و بهبود وضعیت کنونی اجتماعی کشور ایران دارند. ما شما را به برنامه بزرگ ملیدخترشایسته پرشیا دعوت می‌کنیم .

در بهترین حالت ما به این صورت کار می کنیم

روش اول

شما در وبسایت ما ثبت‌نام خواهید کرد در حالیکه از یکنفر یا چندین نفر برگه ی معرفینامه ای که دارید که در آن تاکیدشده است که به چند دلیل شما نامزد شرکت کردن در این رقابت هستید ( اشخاصی که صلاحیت نوشتن این معرفینامهها را دارند میتوانند اشخاص نزدیک شما باشند و یا یک چهره ی مردمی )

روش دوم

شما بدون داشتن برگه معرفینامه در وبسایت ما ثبت‌نام خواهید کرد.

Rules

We have our own rules and we are committed to complying with them

Learn More

Open call invitations

You need an invitation for the open call

Learn More

Sponsorship collaboration

Cooperation & mutual support

Learn More

Contestants

The main participants

Learn More

I always believed that we can make the world a better place to live by helping each other. Now we are here to be a very strong and professional team that does great things.

Golshan Bakhtiary
Golshan Bakhtiary is an Iranian social activist, Founder of “FAMEZ Fashion Week”, entrepreneur, Author and international beauty expert, specialist in Miss Universe competition, ideator, philanthropis.
Owner, president and producer of Miss Persia organization

Our colleagues

Find Us
You can Find Us on Social Media

000000

Instagram Followers​

0000

YouTube Subscriber​

0000

Facebook Likers

Latest News

GET IN TOUCH

PEC, Legal value: MPO | E-Mail
President: GOLSHAN BAKHTIARY | E-Mail
Art Director: MPO | E-Mail
Press Office: MPO | E-Mail
Coach: MPO | E-Mail
Public Relations: MPO | E-Mail

FOLLOW US

Blog | Privacy Policy | Terms of Use | Cookie Policy 

© 2023 MISS PERSIA ORGANIZATION an Global Art Roma | P.Iva: 169835531001 | Powered by Hetzner Online GmbH

error:
WeCreativez WhatsApp Support
Our customer support team is here to answer your questions. Ask us anything!
👋 Hi, how can I help?